Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Ο Νίκος Καζαντζάκης υποστηρίζει πως ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του κι όταν πια του έχει διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες. Τέτοιες γέφυρες είναι οι διαλέξεις που περιλαμβάνονται σ' αυτό τον τόμο. Είναι απλώς ιδέες, έννοιες και συναισθήματα που θέλησα να μοιραστώ χαρούμενα με τους άλλους. Προσπάθησα να τις μεταδώσω γνωρίζοντας από την αρχή, ότι μπορούσε κανείς να τις δεχτεί, να ενθουσιαστεί μ' αυτές, να τις αγνοήσει ή να τις απορρίψει. Δεν είχε σημασία. Τα πράγματα αυτά επαναλαμβάνονται εδώ γι' αυτούς που δεν τα άκουσαν την πρώτη φορά ή γι' αυτούς που θέλουν ίσως να τα ξανανιώσουν άλλη μια φορά. Χαίρομαι που μοιράστηκα αυτές τις ιδέες. Ακόμα μ' εντυπωσιάζει το γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν να τις ακούσουν. Για μένα αντιπροσωπεύουν δέκα υπέροχα χρόνια ανάπτυξης και επαφής. Κοιτάζοντας πίσω δε μετανοιώνω για τίποτε και ξέρω πως θα 'ρθουν κι άλλα χρόνια, καλύτερα και χειρότερα, γιατί είμαι αποφασισμένος να συνεχίζω να στήνω γέφυρες. Λέο Μπουσκάλια

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Νοσηρές προμήθειες με φόντο ...siemens

Σειρά παραβιάσεων της νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών διαπίστωσε στα πορίσματά του το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας σχετικά με τις προμήθειες μεγάλων νοσοκομείων από την εταιρεία Siemens, πολλές από τις οποίες αφορούν και νοσοκομεία της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές αποκαλύψεις της «Ν.Κ.». Πρόκειται για το δεύτερο πακέτο νοσοκομειακών συμβάσεων που αποστέλλεται στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η οποία διερευνά την υπόθεση Siemens.
Από το σύνολο των ελέγχων που έγιναν σε όλη τη χώρα με παραγγελία της εξεταστικής επιτροπής, ο γενικός επιθεωρητής Υγείας κ. Μιχάλης Σαμπατακάκης καταλήγει ότι «προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόμενη οικονομική βλάβη των ελεγχόμενων φορέων, ειδικά από την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των δαπανών συντήρησης και προμήθειας αναλώσιμων, που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στις διακηρύξεις προμήθειας του εξοπλισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ως κριτήριο αξιολόγησης της συμφερότερης προσφοράς το κόστος συντήρησης και προμήθειας των ανταλλακτικών».
Σύμφωνα με τα πορίσματα, η Siemens, επιτυγχάνοντας τη συγχώνευση με άλλες ανταγωνίστριες όπως η Bayer Hellas, η Dade Behring Hellas και η DTP Τσακίρης Α.Ε., που συγχωνεύτηκαν στη Siemens Διαγνωστική Α.Ε., κατάφερε να υπεισέλθει στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις συμβάσεις που δεν είχαν λήξει ή να συνάψει νέες στις περιπτώσεις διαγωνισμών που είχαν συμμετάσχει οι συγχωνευθείσες εταιρείες. Ουσιαστικά με αυτό κατάφερε να πάρει τις περισσότερες προμήθειες με απευθείας ανάθεση, χωρίς δηλαδή τη διεξαγωγή διαγωνισμών.

Τα νοσοκομεία της Κρήτης

Μεταξύ των νοσοκομείων που φιγουράρουν στο δεύτερο πακέτο νοσοκομειακών συμβάσεων είναι το Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, όπου για την προμήθεια αξονικού τομογράφου με απευθείας ανάθεση δαπανήθηκαν 436.000 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή για τον ίδιο τομογράφο σε νοσοκομείο της Σητείας, όπου έγινε έρανος, δαπανήθηκαν 240.000 ευρώ. Η δεύτερη περίπτωση είναι εκείνη του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, όπου για την προμήθεια έξι αναπνευστήρων υπήρξε, όπως αναφέρει το πόρισμα, παραβίαση της νομοθεσίας μεταξύ άλλων γιατί οι τεχνικές προδιαγραφές δεν εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., ο συντάκτης των τεχνικών προδιαγραφών ήταν ο ίδιος μέλος της επιτροπής διαγωνισμού και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, ενώ τεχνικές και οικονομικές προσφορές ανοίχτηκαν ταυτόχρονα. Το Δ.Σ. κατακύρωσε το διαγωνισμό στη Siemens. Για την προμήθεια μόνιτορς στο ίδιο νοσοκομείο και πάλι δεν υπήρξε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από το Δ.Σ., δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ δεν κοινοποιήθηκε ο χώρος και ο χρόνος ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Και για τις δύο προμήθειες οι επιθεωρητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να είχε γίνει με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.

Χάθηκε ο φάκελος

Η τρίτη περίπτωση αφορά το ΠΑΓΝΗ, όπου, όπως αποδείχθηκε, χάθηκε ολόκληρος ο φάκελος του διαγωνισμού για την προμήθεια μαγνητικού τομογράφου! Συγκεκριμένα, στο πόρισμα που κατέθεσαν στη Βουλή οι επιθεωρητές αναφέρουν ότι μελετούσαν την προμήθεια του μαγνητικού τομογράφου Siemens, όπου και διαπίστωσαν ότι «ζητώντας σχετικά στοιχεία και παραστατικά δεν υπήρχε ο φάκελος στο αρχείο του νοσοκομείου. Η απώλεια του φακέλου από το αρχείο του νοσοκομείου με τα στοιχεία που αφορούσαν το διαγωνισμό και η προσκόμιση στους ελεγκτές μόνον της σύμβασης με τη Siemens κατέστησε τον έλεγχο της προμήθειας του μαγνητικού τομογράφου αδύνατο». Παρατηρήσεις πάντως ανέφεραν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από άτομα που δεν είχαν οριστεί από το διοικητή, ενώ οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης εκδίδονταν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου